Vikan Settefisk – RAS

AUTOMASJONSSYSTEM FOR RAS-ANLEGG Til VIKAN SETTEFISK

Team Maritime har utviklet et moderne kontroll- og overvåkningssystem (TMACS AQ) for å sikre fiskevelferd hos Vikan Settefisk AS. Leveransen er gjort i samarbeid med Elpro som elektroinstallatør og ScaleAQ som hovedleverandør og prosessdesigner. RAS-anlegget kan blant annet fjernovervåkes via nettbrett hjemme fra sofaen, samt oppdateres med ny funksjonalitet fra Team Maritimes lokaler i Trondheim. Dette kan gjøres samtidig som driften i anlegget forblir upåvirket.

Fiskevelferd

For at fisken i anlegget til enhver tid skal kunne ha optimale leveforhold stilles det svært strenge krav til automasjonssystemet. Derfor er systemet vårt utviklet i den hensikt i å alltid være i drift, helt uten prosessavbrudd da kun få minutter med nedetid kan få fatale konsekvenser. Vi har derfor utviklet redundante løsninger på kontrollerene og andre viktige komponenter i anlegget. Det er også installert og programmert ulike “stand-by-løsninger” på utstyr som er kritisk for prosessen. Disse står klare til å automatisk overta dersom det oppstår feil på utstyret som allerede er i drift. Alt dette er med på å sikre pålitelighet samtidig som vi bidrar til en god og sikker fiskevelferd.

Sikker fjerntilkobling

Systemet er levert med mulighet for fjerntilkobling gjennom en sikker VPN-tunnel av svært høy sikkerhet. Likefullt som at kunden selv kan overvåke anlegget sitt hjemmefra kan vi som leverandør og servicepersonell raskt logge oss på for å bidra til feilsøking ved en evt. krise. Dette kan være svært verdifullt da det bidrar til å redusere reaksjonstid i en situasjon hvor hvert minutt teller. I tillegg til support kan det brukes til oppdateringer, assistanse, vedlikehold, analyser, og bidrar til å redusere service- og reisekostnader.

Alarmvarsling til mobiltelefon

Systemet er også levert og konfigurert med mulighet for varsling via oppringing til den personen som har vakt dersom en kritisk alarm i anlegget inntreffer. Dette bidrar til at ansatte kan ha “hjemmevakt”. Dersom vakten mottar en oppringingsalarm kan han/hun dermed logge seg på nettbrettet for å raskt avgjøre hvilke tiltak som må gjøres, og om det er nødvendig å rykke ut til selve anlegget.

Takk for tilliten

Til slutt vil vi takke Elpro, Vikan Settefisk og ScaleAQ for samarbeidet og den tilliten som er blitt vist. Med ønske om vellykkede fiskeleveranser i fremtiden!