TMACS AQTeam Maritime Alarm & Control System AQuaculture

RAS – Resirkulerbart Akvakulturell System

For å sikre deg full kontroll over ditt RAS-anlegg, og som en bidragsyter til en god fiskevelferd er det svært viktig med et pålitelig automasjonssystem. Med grunnlag i disse prinsippene har vi utviklet et moderne kontroll- og overvåkningssystem, TMACS AQ. Systemet kan settes opp slik at RAS-anlegget kan fjernovervåkes via nettbrett hjemme fra sofaen, samt oppdateres med ny funksjonalitet fra Team Maritimes lokaler i Trondheim. Dette kan gjøres samtidig som driften i anlegget forblir upåvirket.

TMACS AQ er et fullt skalerbart, overordnet automasjonssystem som kan kobles til alle enkeltkomponenter og mindre systemer i et RAS-anlegg for å sikre full oversikt og kontroll over alle prosesser.  Dette inkluderer nivåregulering, trykkregulering og regulering av oksygennivå, i tillegg til overvåkning og måling av alle prosessverdier. Funksjonalitet tilpasses etter ønske fra kunde. Ved strømbrudd vil alt utstyr startes opp igjen i samme tilstand som før strømbruddet. Alarmer kan varsles med lyd/lys eller oppringing/SMS. Alarmer kan konfigureres av kunde ved behov.

Fiskevelferd

Ved å installere TMACS AQ bidrar du til å sikre deg mot uforutsette tekniske problemer, slik at fokuset kan dreie seg om den daglig driften. For at fisken i anlegget til enhver tid skal kunne ha optimale leveforhold stilles det svært strenge krav til automasjonssystemet. Derfor er systemet vårt utviklet i den hensikt i å alltid være i drift, helt uten prosessavbrudd da kun få minutter med nedetid kan få fatale konsekvenser. Vi har derfor utviklet redundante løsninger på kontrollerne og andre viktige komponenter i systemet. Alt dette er med på å sikre pålitelighet samtidig som vi bidrar til en god og sikker fiskevelferd.

Fjerntilkobling

Utstyret vi bruker for fjerntilkobling er av meget høy sikkerhet. Det er en VPN-tunell-basert tilkobling med tilhørende sertifikat samt brukernavn og passord. I tillegg kan man enkelt konfigurere en digital inngang hvor man monterer en nøkkelbryter eller tilsvarende for å aktivere/deaktiver muligheten for fjerntilkobling av servicepersonell. Denne muligheten gjør at vi kan feilsøke, oppdatere og hjelpe kunden med de fleste problem uten å måtte reise til selve anlegget. Derfor vil dette spare kunden for dyre service- og reisekostnader.

Fordeler

 • Velutprøvde løsninger og maskinvare
 • Funksjonelt på nettbrett over WiFi/4G
 • Redundans på kontrollere, PCer og nettverk
 • Bred støtte for kjente industrielle kommunikasjonsprotokoller
 • Moderne og skreddersydd visualiseringsbilder etter kundens ønsker
 • Integreringsmuligheter for tredjepartssystemer
 • Oppdateringer kan gjøres samtidig som systemet er i drift, uten å påvirke prosessen
 • Unngå nedetid forårsaket av tekniske feil

Funksjonalitet

 • Alarmovervåkning
 • Pumpe- og ventilstyring med PID-regulering
 • Nivåovervåkning og nivåregulering
 • Oksygenovervåkning og oksygenregulering
 • Oppringing og/eller SMS-varsling
 • Trending / logging av alle signaler
 • Automatisk oppstart etter strømbrudd
 • UPS – (batteri-backup)